Obsługa firm - Bhp-prolity - e-learning, usługi BHP, outsourcing BHP, BHP Oleśnica, BHP Wrocław.

elearning bhp-prolity

Zadzwoń i zapytaj!

phone

tel. (+48) 503 821 612
biuro@bhp-prolity.pl

Szukaj

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Co oferujemy?

 • Pełnowartościowe doradztwo i konsultacje;
 • Zaawansowany system szkoleń dla pracowników zatrudnionych na wszystkich szczeblach organizacji;
 • Prowadzenie szczegółowej dokumentacji BHP wynikającej zarówno z prawa jak i dobrych praktyk;
 • Sporządzanie audytów na zgodność prawną;
 • Sporządzanie analiz stanu i wyciąganie ukierunkowanych, szczegółowych wniosków z propozycjami rozwiązań;
 • Prowadzenie audytów bezpieczeństwa maszyn z uwzględnieniem tematyki wymagań minimalnych / zasadniczych / certyfikacji CE;
 • Pomoc przy kontrolach warunków pracy organów państwowych;
 • Praktyczne porady dostosowane do profilu klienta;
 • Kompleksowe rozwiązania jak i pojedyncze usługi;
 • Indywidualne podejście i optymalne rozwiązania dla każdego.

Standardowa obsługa firmy obejmuje:

 • szkolenia,
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego,
 • przeprowadzania przeglądów w zakresie BHP i PPOŻ, pomieszczeń, stanowisk pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych braków i zagrożeń,
 • przeprowadzaniem kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bhp przez pracowników i podwykonawców,
 • pomoc w komunikacji z Państwową Inspekcją Pracy- realizacja zaleceń pokontrolnych,
 • opracowywanie pełnej dokumentacji powypadkowej,
 • opracowywanie programów instruktaży stanowiskowych,
 • nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie BHP i PPOŻ,
 • okresowe i roczne analizy stanu BHP,
 • organizowanie badań środowiska pracy,
 • prowadzenie wymaganych rejestrów,
 • wdrażanie nowych przepisów,
 • oraz inne niestandardowe, o których dowiesz się więcej kontaktując się z nami!